Alla är vi lika värda!

Alla är vi lika värda!

Jubileumsfirande

EvenemangPosted by BromollaFHP 03 Oct, 2018 23:24

JUBILEUMSTAL AV ENGLA WESTLUND

"Jag har av Folkets Hus föreningen fått det ärofyllda uppdraget att hålla någon form av jubileumstal.
Anledningen till att vi här är idag är att folkets hus i Bromölla firar 110 år!

1908 uppfördes det första Folkets Hus på Mäster Palms grund.
För att få kapital till bygget så beslöt man sälja andelar för 5 kr st, mycket pengar på den tiden. Vi idag har också samma möjlighet till andelsköp - för 100 kr/st.

Med Folkets Hus bygget började föreningslivet i Bromölla att blomstra. Man kunde ta del av teater, musik, filmvisning - där stumfilmer vevades fram till passande pianomusik.

Det blev en samlingsplats, inte bara för avd 227 som initierade bygget utan även för nykterhets ordens blåsorkester, ABF, Bromölla sångförening och de arbetslösas förening.

I slutet av 30-talet behövde så Ifö-verken marken som Folkets hus stod på och det blev aktuellt att bygga ett nytt.

Den 25 september 1938 stod det klart för invigning och byggnaden har modernismens karaktäristiska detaljer.

2013 gjorde Sweco och Urban Factory på uppdrag och i samråd med Bromölla Kommun ett kunskapsunderlag om bebyggelseutvecklingen i Bromölla.
Där fann man att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.

Huset och parken vittnar om en viktig fas i Bromöllas utveckling och anläggningens fortsatta användning med funktioner som ligger nära de ursprungliga ger kvarteret ett historiskt värde - ett värde som är av högsta vikt att vi vårdar, förvaltar och värnar om.O, det här är både fint och intressant - för sett till Folkets Hus som samlingspunkt så samlar idag huset både fasta hyresgäster såsom politiska föreningar och fackförbund, AA och lokala förmågor som repar i källaren.

PRO och Näsums IF anordnar danser, återkommande arrangerar Ungerska föreningen och kommunen olika evenemang.
Huset är varje vecka platsen för PRO linedance, kören Joyvoice, Viktväktarna och olika möten
I snitt är det samlingspunkten för 200 människor varje vecka!

Styrelsen i dess nuvarande form har en vision att inom ett par år vara självförsörjande.
Här finns ett enormt driv och en massa idéer om hur huset skulle kunna användas till fördel för många av Bromöllas invånare.
Det finns drömmar:

-Att renovera köket och ha matlagningsträffar över kulturgränser, kunna baka tillsammans,

- Att människor ska ha en naturlig plats att mötas i sina intressen om det så är

- Hats for dogs, böcker, politik, musik, måleri, träsnideri….

- Det ska vara ett hus för Gemenskap i alla åldrar, ett hus att ha fest i, ett hus där alla känner sig välkomna, ett hus där alla är lika värda,
ett hus där möten uppstår, ett hus där människor kan träffas och vara just människor med varandra.

Ett hus för folket -

"FOLKETS HUS."

  • Comments(1)//blogg.bromollafhp.se/#post1